********คนรุ่นใหม่ สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี ผูกมิตรไมตรีประชาชน *******      
          
หน่วยงานสหกรณ์...
หน่วยงานราชการทหาร...
ธนาคาร...
บริการ...

หลักเกณฑ์การชำระหนี้ เงินกู้สามัญ

อ่าน 2821
หลักเกณฑ์การชำระหนี้เงินกู้สามัญ
วงเงินกู้ งวดชำระ จำนวนผู้ค้ำ เงินต้นประมาณต่อเดือน ดอกเบี้ย (31 วัน) รวมหัก
30,000 20 2 1,500 197 1,697
40,000 24 2 1,670 263 1,933
 50,000 36 1,390  329  1,719 
 60,000 36  1,670  395  2,065 
 70,000 48  1,460  461 1,921 
 80,000 48  1,670  527  2,197 
90,000 48  1,875  592  2,467 
 100,000 60  1,670  658  2,328 
 110,000 60  1,835  724  2,559 
 120,000 60  2,000  790  2,790 
 130,000 60  2,170  856  3,026 
 140,000 60  2,335  922  3,257 
 150,000 72  2,085  987  3,072 
 160,000 72  2,225  1,053  3,278 
 170,000 72  2,365  1,119  3,484 
 180,000 72  2,500  1,185  3,685 
 190,000 72  2,640  1,251  3,891 
 200,000 72  2,780  1,316  4,096 
 210,000 72  2,920  1,382  4,302 
 220,000 72  3,060  1,448  4,508 
 230,000 72  3,200  1,514  4,714 
 240,000 72  3,335  1,580  4,915 
 250,000 72  3,475  1,646  5,121 
 260,000 72  3,615  1,711  5,326 
 270,000 72  3,750   1,777 5,527 
 280,000 72  3,890  1,843  5,733 
 290,000 72  4,030  1,909  5,939 
 300,000 72  4,170  1,975  6,145 
 310,000 96 3,229  2,040  5,270 
 320,000 96  3,333  2,106  5,440 
 330,000 96  3,438  2,172  5,610 
 340,000 96   3 3,542  2,238  5,780 
 350,000 96  3,646  2,304  5,950 
 360,000 96  3,750  2,370  6,120 
 370,000 96  3,854  2,435  6,290 
 380,000 96  3,958  2,501  6,460 
 390,000 96  4,063  2,567  6,630 
 400,000 96  4,167  2,633  6,800 
 410,000 96  4,271  2,699  6,970 
 420,000 96  4,375  2,765  7,140 
 430,000 96 4,479  2,830  7,310 
 440,000 96  4,583  2,896  7,479 
 450,000 96  4,688  2,962  7,649 
 460,000 96  4,792  3,028  7,819 
 470,000 96  4,896  3,094  7,989 
 480,000 96  5,000  3,159  8,159 
 490,000 96  5,104  3,225  8,329 
 500,000 96  5,208  3,291  8,499 
           


May 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
  

เงินฝาก

    ออมทรัพย์ทั่วไป      2.25

    ออมทรัพย์พิเศษ      3.25

เงินกู้

   สามัญ                    7.75

    ฉุกเฉิน                   7.75