********คนรุ่นใหม่ สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำเทคโนโลยี ผูกมิตรไมตรีประชาชน *******      
          
หน่วยงานสหกรณ์...
หน่วยงานราชการทหาร...
ธนาคาร...
บริการ...

ต้องการฝาก

อ่าน 3945
สมาชิกที่ต้องการฝากเงินกับ สหกรณ์ฯ  สามารถเปิดบัญชีได้ 2 ประเภท ดังนี้

1 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  ดอกเบี้ยร้อย 2.25 ต่อปี

2 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  ดอกเบี้ยร้อยละ  3.25  ต่อปี

*** เปิดบัญชี  หรือฝากเพิ่ม  ตั้งแต่ 500 บาท  ขึ้นไป  รับฟรี  ทันที  กระปุกออมสินกระต่าย ' ออมทรัพย์ ออมความดี'   ตั้งแต่วันนี้  เพียง 100 ท่านแรกเท่านั้น


May 2019
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
  

เงินฝาก

    ออมทรัพย์ทั่วไป      2.25

    ออมทรัพย์พิเศษ      3.25

เงินกู้

   สามัญ                    7.75

    ฉุกเฉิน                   7.75